Nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo sự thành công lâu dài và bền vững của Hoàng Sang Group thông qua cách hành xử đúng mực của mỗi nhân viên. Công ty ban hành và điều chỉnh bộ "Quy tắc văn hóa ứng xử" quy định về chính sách của nhân viên và công ty. Theo đó:

1. Chính sách Hoàng Sang Group đối với nhân viên :

Tại Hoàng Sang Group, Hội đồng Quản trị và ban điều hành đều thấu hiểu con người là tài sản quý giá nhất và phải xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển của doanh nghiệp

Tại Hoàng Sang Group, từ Chủ tịch đến nhân viên, đã cam kết cùng tạo lập một môi trường làm việc tốt nhất. Trong đó các tiêu chí về lương, thưởng, phúc lợi thăng tiến đặc biệt được chú trọng.

Chính sách của Hoàng Sang Group là cân bằng, chia sẻ giá trị gia tăng ngay từ khi tạo lập. Hoàng Sang cam kết liên tục nâng cao cuộc sống của nhân viên về tinh thần và vật chất qua những chính sách phúc lợi rất cụ thể và rất cạnh tranh trên thị trường lao động.

Cá nhân mỗi nhân viên đều được khuyến khích tận dụng môi trường làm việc để nâng cao giá trị bản thân, đều được khuyến khích xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai. Sự đánh giá, bổ nhiệm, sự công nhận, tưởng thưởng… hoàn toàn dựa trên năng lực của mỗi nhân viên thể hiện qua kết quả công việc thực tế.

Các nhân viên được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn có trách nhiệm đào tạo phát triển thay thế, với sự phát triển ngày một lớn mạnh của Hoàng Sang Group, chắc chắn mỗi một nhân viên sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, đa dạng trong công việc chuyên môn của mình.

Hoàng Sang Group sẽ là một nơi làm việc mà ở đó mỗi thành viên đều yêu thích công việc của mình, tự nguyện hết lòng hoàn thành nhiệm vụ vì mọi người và nghĩ rằng mình đang nỗ lực cho chính mình, cho xã hội.

2. Các chính sách Hoàng Sang Group đặc biệt chú trọng :

a. Đào tạo và phát triển:

Hoàng Sang luôn có nhiều chương trình đào tạo rất phong phú theo nhiều cấp với mục đích “Học là dùng được”: Chương trình huấn luyện hội nhập; Chương trình đào tạo chuyên môn; Chương trình đào tạo kỹ năng mềm; Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý dành cho các cấp quản lý từ giám sát đến quản lý cấp cao…

b. Chính sách thưởng:

Chính sách thưởng của Hoàng Sang bao gồm: Thưởng theo thành tích cá nhân cuối năm dựa trên đánh giá kết quả làm việc (đánh giá KPI); Thưởng đặc biệt cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc vào kết quả của công ty; Thưởng sáng kiến; Thưởng xuất sắc quý; Thưởng lễ; Thưởng thâm niên; Thưởng các chuyến đi tham quan, du lịch; Sinh nhật; Thưởng các phần quà giá trị trong dịp tiệc tất niên của Công ty,… và đặc biệt là các phần thưởng đặc biệt từ HĐQT dành cho nhân viên làm việc hiệu quả, gắn bó lâu dài.

c. Chính sách sàng lọc:

Hàng năm căn cứ vào đánh giá kết quả công việc và đánh giá năng lực, Hoàng Sang sẽ rà soát, đào tạo bồi dưỡng hoặc thay thế những nhân viên không đủ năng lực, không phù hợp bằng những nhân viên làm việc hiệu quả (tương đương 5%). Đây là việc làm bắt buộc để đội ngũ ngày một tốt hơn.