[GÓC VUI HSG] QUĂNG TAO CÁI BOONG VER.HSG - TEAMBUILDING THÁNG 6.2018